सामग्री पर जाएँ

जैनदर्शनसूक्तयः (व्रतम्)

विकिसूक्तिः तः

<Poem> १. अभिसन्धिकृताविरतिर्विषयाद्योग्याद् व्रतं भवति । - रत्नकरण्डश्रावकाचारः ४.८६ २. वरं प्राणपरित्यागो व्रतभङ्गन्न जीवितम् । - वीरवर्धमानचरितम् १९.११२ ३. बिना व्रतैर्जीवनमस्त्यपार्थकम् । - समुद्रदत्तचरितम् ४.३२