डा राधाकृष्णः

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

हिन्दुत्वं काचित् जीवनपद्धति:, न तु विचारधारा । हिन्दुत्वेन यत्र वैचारिकाभिव्यक्तिस्वातन्त्र्यं दीयते तत्रैव उच्यते - व्यावहारिकनियमकठोरता अङ्गीकरणीया इति । नास्तिक: आस्तिक: चापि हिन्दु: भवितुम् अर्हति । किन्तु तेन हिन्दुसंस्कृति: जीवनपद्धति: च अङ्गीकरणीया इति तु नियम: ।

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=डा_राधाकृष्णः&oldid=1239" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्