तन्तुन्यायः

विकिसूक्तिः तः

अनेके तन्तवो यदा एकत्रीभवन्ति तदा पटरुपकार्यं जनयितुं समर्था भवन्ति । तथैव महान्तो जनाः एकत्रिता भूत्वा ईप्सितं कार्यं साधयन्ति । (सा.९९४)

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=तन्तुन्यायः&oldid=9997" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्