नरस्याभरणं रूपं...

विकिसूक्तिः तः

सुभाषितम्

नरस्याभरणं रूपं रूपस्याभरणं गुणः ।
गुणस्याभरणं ज्ञानं ज्ञानस्याभरणं क्षमा ॥
तात्पर्यम्

नरस्य आभरणं रूपम्, रूपस्य आभरणं गुणः, गुणस्य आभरणं ज्ञानं, ज्ञानस्य आभरणं क्षमा भवति ।

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=नरस्याभरणं_रूपं...&oldid=15812" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्