नाटकसूक्तयः (अखण्डानन्दः)

विकिसूक्तिः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

<poem> अहो क्षणिकाल्पसुखसाधने जनो यतते न त्वखण्डानन्दायेति महद्विस्मयास्पदम् । - स्वानुभूतिः पृ ६