सामग्री पर जाएँ

नित्यं हिताहार विहारसेवी...

विकिसूक्तिः तः


नित्यं हिताहार विहारसेवी
समीक्ष्यकारी विषयेष्वसक्तः ।
दाता समः सत्यपरः क्षमावान्
अप्तोपसेवी च भवत्यरोगः ॥