न कश्चित्कस्यचिन्मित्रं...

विकिसूक्तिः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

न कश्चित्कस्यचिन्मित्रं न कश्चित् कस्यचिद् रिपु:।कारणेनैव जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा॥