पकाराद्याः लोकोक्तयः

विकिसूक्तिः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

पयोपि शौण्डिनीहस्ते वारुणीत्यभिधीयते।
मराठीप्रतिरूपकम्-
हिन्दीप्रतिरूपकम्-
आङ्ग्लप्रतिरूपकम्-

परस्य दण्डेन अपरस्य ताडनम्।
मराठीप्रतिरूपकम्-पाहुण्याच्या काठीने साप मारणे.
हिन्दीप्रतिरूपकम्-
आङ्ग्लप्रतिरूपकम्-

परिचये दोषा न छाद्यन्ते
मराठीप्रतिरूपकम्-
हिन्दीप्रतिरूपकम्-
आङ्ग्लप्रतिरूपकम्-

पात्रानुरूपं दानम्
मराठीप्रतिरूपकम्-
हिन्दीप्रतिरूपकम्-
आङ्ग्लप्रतिरूपकम्-

पावको लोहसङ्गेन मुद्गरैरभिहन्यते।
मराठीप्रतिरूपकम्-असंगाशी संग प्राणाशी गाठ.
हिन्दीप्रतिरूपकम्-
आङ्ग्लप्रतिरूपकम्-

पाषाणादिष्टिका वरा।
मराठीप्रतिरूपकम्- दगडापेक्षा वीट मऊ.
हिन्दीप्रतिरूपकम्-
आङ्ग्लप्रतिरूपकम्-

पिण्डे पिण्डे मतिर्भिन्ना
मराठीप्रतिरूपकम्-हाताची पाचही बोटे सारखी नसतात.
हिन्दीप्रतिरूपकम्-
आङ्ग्लप्रतिरूपकम्-

पिण्डेन ब्रह्माण्डपरीक्षणं स्यात्।
मराठीप्रतिरूपकम्-शितावरून भाताची परीक्षा.
हिन्दीप्रतिरूपकम्-
आङ्ग्लप्रतिरूपकम्-

पुरुषकारम् अनुवर्तते दैवम्।
मराठीप्रतिरूपकम्-उद्योगाचे घरि ऋद्धि सिद्धी पाणी भरी.
हिन्दीप्रतिरूपकम्-
आङ्ग्लप्रतिरूपकम्-

पुरुषार्थहीना: भुवि भारभूता: मराठीप्रतिरूपकम्-खायला काळ भुईला भार.
हिन्दीप्रतिरूपकम्-
आङ्ग्लप्रतिरूपकम्-

पुष्पमालानुषङ्गेण सूत्रं शिरसि धार्यते।
मराठीप्रतिरूपकम्- गाड्याबरोबर नळाची यात्रा.
हिन्दीप्रतिरूपकम्-
आङ्ग्लप्रतिरूपकम्-

प्रकृतिं यान्ति भूतानि
मराठीप्रतिरूपकम्-वळणाचे पाणी वळणाला.
हिन्दीप्रतिरूपकम्-
आङ्ग्लप्रतिरूपकम्-

प्रत्यक्षदृष्टे न तु मानमन्यत्
मराठीप्रतिरूपकम्-हातच्या कांकणाला आरसा कशाला?
हिन्दीप्रतिरूपकम्-हाथ कंगनको आरसी क्या?
आङ्ग्लप्रतिरूपकम्-

प्रभुर्विभु: स्यात्।
प्रभोरिच्छा बलीयसी।
मराठीप्रतिरूपकम्- सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही
हिन्दीप्रतिरूपकम्-
आङ्ग्लप्रतिरूपकम्-


प्रमाणम् अन्त:करणप्रवृत्तय:<br> मराठीप्रतिरूपकम्-1 ऐकावे जनाचे करावे मनाचे.
2 सत्या असत्या मन केले ग्वाही
हिन्दीप्रतिरूपकम्-
आङ्ग्लप्रतिरूपकम्-

प्राप्तं प्राप्तमुपासीत।
मराठीप्रतिरूपकम्-पदरी पडले पवित्र झाले.
हिन्दीप्रतिरूपकम्-
आङ्ग्लप्रतिरूपकम्-

प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति
मराठीप्रतिरूपकम्- घेतला वसा टाकू नये.
हिन्दीप्रतिरूपकम्-
आङ्ग्लप्रतिरूपकम्-

प्रियवादिनो न शत्रु:
मराठीप्रतिरूपकम्-
हिन्दीप्रतिरूपकम्-
आङ्ग्लप्रतिरूपकम्-

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=पकाराद्याः_लोकोक्तयः&oldid=15327" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्