पीलुपत्रफलन्यायः

विकिसूक्तिः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

पीलुनामकस्य् वृक्षस्य पत्राणि कटुरसयुक्तानि भवन्ति परं तस्य फलानि स्वादूनि भवन्ति । एकस्यैव वृक्षस्य पत्राणि एकविधानि फलानि च अपरविधानि इत्येवम् आश्रयसाम्ये सत्यपि फलभेदो भवतीति न्यायस्य भावः ।

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=पीलुपत्रफलन्यायः&oldid=10419" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्