पुरुषः कीदृशो वेत्ति...

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

पुरुषः कीदृशो वेत्ति प्रायेण सकलाः कलाः ।
मध्यवर्णद्वयं त्यक्त्वा ब्रूहि कः स्यात् सुरालयः ॥

सर्वाः कलाः यः जानाति सः कः इति सम्बोध्यते ? तस्मिन् शब्दे मध्ये स्थितम् अक्षरद्वयं यदि निष्कास्येत
तर्हि स्वर्गः इति अर्थः प्राप्यते । कः सः शब्दः ?

उत्तरम्

नागरिकः
"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=पुरुषः_कीदृशो_वेत्ति...&oldid=15931" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्