फलकम्:पृष्ठपट्टिका-प्रहेलिका

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

{{{शीर्षकम्}}}

{{{पाठः}}}
उत्तरम्

{{{उत्तरम्}}}