फलकम्:सुभाषितम्

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search
मे २०२१
मङ्गलवासरः
१८
२१:३४ UTC
ॐ शिरसि वेदव्यासऋषये नमः।

मुखे अनुष्टुप्छन्दसे नमः। हृदि श्रीकृष्णपरमात्मदेवतायै नमः। गुह्ये अमृतांशूद्भवो भानुरिति बीजाय नमः। पादयोर्देवकीनन्दनः स्रष्टेति शक्तये नमः। सर्वाङ्गे शङ्खभृन्नन्दकी चक्रीति कीलकाय नमः। करसंपूटे मम श्रीकृष्णप्रीत्यर्थे जपे विनियोगाय नमः॥ इति ऋषयादिन्यासः॥
एतद सुभाषितम्स्य प्रभव ऋग्वेद अस्ति।


"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=फलकम्:सुभाषितम्&oldid=15957" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्