बाणोष्ट्रीन्यायः

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

एकदा एकः अजगरः एकम् उष्ट्रम् अगिलत् । तत् दृष्ट्वा उष्ट्रस्वामिना सः अजगरः मारितः । एवम् निषेधवाक्यानि आत्मरक्षणमुखेन अनात्मानं बाधन्ते इति भावः । (सा. १०४)

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=बाणोष्ट्रीन्यायः&oldid=10584" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्