भारमाता बुधजनगीता...

विकिसूक्तिः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

भारमाता बुधजनगीता...


भारमाता बुधजनगीता
निर्मलगङ्गाजलपूता ॥

शिरसि विराजित-हिमगिरिमुकुटम्
चरणे हिन्दु-महोदधि-सलिलम्
जघने सस्य-लता-तरु-वसनम्
जय भारतजननी ॥

ॠषिवर-घोषित-मन्त्र-पुलकिता
कविवर-गुम्फित-पावन-चरिता
धीर-वीर-नृप-शौर्य-पालिता
जय भारतजननी ॥
     
मम मनसि सदा तव पदयुगलम्
संस्कृत-संस्कृति-सतत-चिन्तनम्
भाव-राग-लय-ताल-मेलनम्
जय भारतजननी ॥
"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=भारमाता_बुधजनगीता...&oldid=15384" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्