भित्तिबिडालन्यायः

विकिसूक्तिः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

भित्तिकायाः उपरि उपविष्टः बिडालः कस्मिन् अपि पक्षे कूर्दितुं शक्नोति । एवम् अव्यवसायिनः पुरुषस्य अपि स्वार्थानुसारं पक्षग्रहणं भवतीति भावः ।

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=भित्तिबिडालन्यायः&oldid=16089" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्