महाभारतसूक्तयः (आत्महत्या)

विकिसूक्तिः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

आत्मघाती ह्यघो याति वाच्यतां चायशस्करीम्॥ वन.२५२/२॥
हत्वाऽऽत्मानमात्मना प्राप्नुयास्त्वं वधाद् भ्रातुर्नरकं चाति घोरम्॥ कर्ण.७०/२८॥