मूलक्रिमिन्यायः

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

कस्यापि तरोः मूले कीडाः भवन्तिचेत् सः तरुः नष्ट एव भवति । एवं सर्वत्र मूले नष्टे सर्वं नष्टं भवति इति भावः ।

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=मूलक्रिमिन्यायः&oldid=10794" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्