यकारादीनि गद्यसुभाषितानि

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

यस्य आवश्यकता वर्तते, तस्य एव चिन्तनं प्रवर्तते। अत: प्रथमं भगवान् ‘आवश्यक:’ भवतु। गोन्दवलेकरमहाराज: