रामायणसूक्तयः (तपस्वी)

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

१. तपो हि परमं श्रेयः सम्मोहमितरत् सुखम् । (उत्तरकाण्डः ८४/९)

२. पुरा कृतयुगे राजन् ब्राह्मणा वै तपस्विनः । (उत्तरकाण्डः ७३/९)

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=रामायणसूक्तयः_(तपस्वी)&oldid=2950" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्