रामायणसूक्तयः (विष्णोः महिमा)

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

१. नाहत्वा समरे शत्रुं विष्णुः प्रतिनिवर्तते । (उत्तरकाण्डः २७/१८)