रामायणसूक्तयः (श्रेयः)

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

१. न तत् कुर्यादसिस्तीक्षणः सर्पो वा व्याहतः पदा ।

अरिर्वा नित्यसंक्रुद्धो यथाऽत्मा दुरनुष्ठितः ॥ (उत्तरकाण्डः (प्रक्षिप्तः ) २/२५)

२. श्रेयो लोकस्य चरतो न द्वेष्टि न च लिप्यते । (उत्तरकाण्डः (प्रक्षिप्तः ) २/२४)

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=रामायणसूक्तयः_(श्रेयः)&oldid=3106" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्