रोगिरोगन्यायः

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

यथा रोगी मृतः भवति तदा तस्य रोगोऽपि नष्टः भवति । तथा धर्मिणः विनाशे धर्माणाम् अपि नाशः भवति इति भावः । (सा. ३१५)

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=रोगिरोगन्यायः&oldid=10973" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्