सामग्री पर जाएँ

वने जाता वने त्यक्ता...

विकिसूक्तिः तः

वने जाता वने त्यक्ता वने तिष्ठति नित्यशः ।
पण्यस्त्री न तु सा वेश्या यो जानाति स पण्डितः ॥

एषा अरण्ये जाता । किन्तु ततः दूरङ्गता सा जले सर्वदा स्थास्यति ।
धननिमित्तं स्वस्य विक्रयणं कुर्वती अपि सा वेश्या न । का एषा इति यः जानाति सः पण्डितः ।

उत्तरम्

नौका
"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=वने_जाता_वने_त्यक्ता...&oldid=3163" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्