वर्गः:चित्रपद्धतिस्त्रिंशी

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

अयं वर्गः चित्रपद्धतिस्त्रिंशी-इत्येतस्य विषये विद्यते । अयं भागः पादुकासहस्रस्य अङ्गभूतः ।

वर्गेऽस्मिन् सद्यः न किमपि पृष्ठं माध्यमं वा विद्यते।