वर्गः:भिक्षा

विकिसूक्तिः तः

अस्मिन् भिक्षासम्बद्धानि सुभाषितानि विद्यन्ते ।

"भिक्षा" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितं पृष्ठम् अस्ति

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=वर्गः:भिक्षा&oldid=16996" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्