विकिसूक्तयः:स्वागतम्

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

विकिसूक्तयःइत्येतस्मिन् जालपुटे विविधाः सूक्तयः, सुभाषितानि, वेदसूक्तानि, उपनिषद्वाक्यानि, लौकिकन्यायादयश्च सङ्गृहीताः सन्ति । संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्यदर्शनाय चित्रकाव्यादीनि अपि सङ्कलितानि सन्ति अत्र । विषयाः व्यवस्थिततया उपलभ्यन्ते इत्यतः विकिसूक्तिः बहुप्रयोजनयुता वर्तते । अस्मिन् कार्ये भवतां हार्दं स्वागतम् ।

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=विकिसूक्तयः:स्वागतम्&oldid=15059" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्