वेश्याकान्तन्यायः

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

वेश्यायाः अनेके प्रियाः भवन्ति परं पतिः कोऽपि न भवति । एकस्मिन् एव जाते तस्याः निर्व्याजम् अनन्यासक्तं च प्रेम भवितुं न अर्हति ।

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=वेश्याकान्तन्यायः&oldid=11133" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्