वैयाकरणकिरातादपशब्दमृगाः...

विकिसूक्तिः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

सुभाषितम्

वैयाकरणकिरातादपशब्दमृगाः क्व यान्ति संत्रस्ताः।
ज्योतिर्नटविटगायकभिषगाननगह्वराणि यदि न स्युः॥

vaiyākaraṇakirātādapaśabdamṛgāḥ kva yānti saṃtrastāḥ।
jyotirnaṭaviṭagāyakabhiṣagānanagahvarāṇi yadi na syuḥ॥तात्पर्यम्

आङ्लार्थः