सामग्री पर जाएँ

व्याकरणसूक्तयः (अर्थवान्)

विकिसूक्तिः तः

<poem> अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य । - पाणिनीय-परिभाषापाठः – १६;

अर्थपूर्णे (अर्थवति) प्रसङगे अनर्थकस्य स्थानं न भविष्यति ।