शकुनिग्राहकगतिन्यायः

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

शकुनिग्राहकः यथा निःशब्दं चलति पक्षीन् गृहणाति एवं धूर्तः निःशब्दं स्वकार्यं साधयति इति भावः ।