सामग्री पर जाएँ

शीतकिरणकरावलम्बनन्यायः

विकिसूक्तिः तः

शीतकिरणः नाम चन्द्रः । तस्य किरणानां हस्तेन ग्रहणम् इति अशक्यं कर्म । एवम् अशक्यकर्मणः बोधाय अस्य प्रयोगः क्रियते (सा. ८८९