श्वपुच्छन्यायः

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

शुनकस्य पुच्छं सरळीकर्तुं कियानपि प्रयत्नः कृतः चेदपि तत् पुच्छम् अवनतम् एव भवति ।एवं मुर्खाणां मनः अपि कियता अपि प्रयत्नेन सरलीकर्तुम् अशक्यम् इति भावः ।

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=श्वपुच्छन्यायः&oldid=11229" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्