श्वपुच्छन्यायः

विकिसूक्तिः तः

शुनकस्य पुच्छं सरळीकर्तुं कियानपि प्रयत्नः कृतः चेदपि तत् पुच्छम् अवनतम् एव भवति ।एवं मुर्खाणां मनः अपि कियता अपि प्रयत्नेन सरलीकर्तुम् अशक्यम् इति भावः ।

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=श्वपुच्छन्यायः&oldid=11229" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्