षष्ठाद्यन्यायः

विकिसूक्तिः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

अयं न्यायः मीमांसाशास्त्रेन संबद्धः वर्तते । यजेत सर्गकाम इति भावनाप्रसङ्गे कश्चन विधिः अस्ति । क्रियया संबद्धः यः आख्यातांशः भवति तस्य आर्थी भावना इति व्यपदेशः । आर्थी भावना अंशत्रयम् अपेक्षते किं केन कथम् इति । फलं साधनम् इतिकर्त व्यता च इति यावत् । एतस्य क्रमेण उत्तरं भवति इति मीमांसकमतम् अस्ति । (सा. ८५०)

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=षष्ठाद्यन्यायः&oldid=11244" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्