संस्कृतभाषा सरला मधुरा...

विकिसूक्तिः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

संस्कृतभाषा सरला मधुरा...


संस्कृतभाषा सरला मधुरा
सकलजनहिता सादरणीया ॥

उचितावसरे सुव्याहारे
सद्व्यवहारे साधुविचारे
सरसविनोदे सुजनामोदे
सर्वानन्दे श्रेय:सुपदे ॥

जात्युद्धरणे नीत्याख्याने
सत्यभाषणे मत्युत्थाने
नवपदरचने नव्यतापने
नानाचरणे न्यायवर्तने ॥

भेदापगमे द्वेषोपशमे
दोषापनये साम्योपनये
धर्मरक्षणे ज्ञानवर्धने
विश्वशान्तये समैक्यकार्ये ॥


- दो. प्रभाकरशर्मा