सदस्यः:Sayant Mahato

विकिसूक्तिः तः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

सायन्तनामधेयोऽहं संस्कृतविकिपीडियायां अनुवादकरूपेण कार्यं कुर्वन्नस्मि । "भुमानां भगवत विजिज्ञास इति" ।

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=सदस्यः:Sayant_Mahato&oldid=11736" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः