समुद्रवृष्टिन्यायः

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

समुद्रै वृष्टिः – भवति चेत् किं भवेत् ? एवं संपन्नाय दत्तं किमपि निष्फलं भवति । तथा निष्फलकर्मणः सूचनाय अस्य प्रयोगः क्रियते । तुल्या: - जलताडनन्यायः पिष्टपेषणन्यायः  ? अन्धदर्पणन्यायः इत्यादयः ।

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=समुद्रवृष्टिन्यायः&oldid=11271" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्