सम्भाषणम्:कः नरकः ? परवशता किं सौख्यं?...

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

छन्दोभङ्गोऽत्र लक्ष्यते। Vishvas vasuki (सम्भाषणम्) ०७:५०, २७ सितम्बर २०१४ (IST)