सामग्री पर जाएँ

स्मृतिसूक्तयः(पुरुषार्थः)

विकिसूक्तिः तः

<poem> १. यथा ह्येकेन चक्रेण

न रथस्य गतिर्भवेत् ।
तथा पुरुषकारेण
विना दैवं न सिध्यति ॥
याज्ञवल्क्यस्मृतिः, आचाराध्यायः श्लोकः ३५१