सामग्री पर जाएँ

स्मृतिसूक्तयः(मित्रम्)

विकिसूक्तिः तः

<poem> हिरण्यभूमिलाभेभ्यो मित्रलब्धिर्वरा स्मृता ।

याज्ञवल्क्यस्मृतिः, आचाराध्यायः श्लोकः ३५२