स्मृतिसूक्तयः (दण्डः)

विकिसूक्तिः तः

<poem>

१. दण्डं दण्ड्येषु पातयेत् ।

याज्ञवल्क्यस्मृतिः, आचाराध्यायः, श्लोकः ३६८

२. दण्डं धर्मं विदुर्बुधाः ।

मनुस्मृतिः ७/१८

३. दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वाः ।

मनुस्मृतिः७/१८

४. सभ्या अपि हि दण्ड्या वै

शास्त्रमार्गविरोधिनः ॥
वृद्धहारीतस्मृतिः, ७/ २७०
"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=स्मृतिसूक्तयः_(दण्डः)&oldid=7751" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्