अनर्थः

विकिसूक्तिः तः
 • क्षुद्रोऽपि शत्रुरनर्थमुत्पादयति ।
  • चाणक्यविजयम् पृ ८
 • मनुष्यस्य विपत्तिकाले छिद्रेष्वनर्था बहुलीभवन्ति ।
  • मृच्छकटिकम् IX १६
 • सततमबलानर्थबहुलाः ।
  • प्रबोधचन्द्रोदयम् ११२
 • रन्ध्रोपनिपातिनोऽनर्थाः ।
  • अभिज्ञानशाकुन्तलम् पृ ३३५
 • सङ्घचारिणोऽनर्थाः ।
  • प्रतिज्ञायौगन्धरायणम् पृ ९१
"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=अनर्थः&oldid=141" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्