अश्वभृत्यन्यायः

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

अयम् अश्वः कस्य ? तस्य, यस्य अयं सेवकः । अयम् कस्य सेवकः ? तस्य, यस्य अयम् अश्वः । इतिरीत्या अन्योन्याश्रयेण कोऽपि निर्णयः न संभवति इति बोधयितुं न्यायः अयं प्रवर्तते ।

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=अश्वभृत्यन्यायः&oldid=8332" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्