वर्गः:अकारादयः लौकिकन्यायाः

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

अयं वर्गः अकारादीनां लौकिकन्यायानां विषये विद्यते ।

"अकारादयः लौकिकन्यायाः" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितं७८ पृष्ठानि आहत्य ७८ पृष्ठानि विद्यन्ते