उद्योगे नास्ति दारिद्र्यं...

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

उद्योगे नास्ति दारिद्र्यं जपतो नास्ति पातकम् ।
मौनेन कलहो नास्ति नास्ति जागरिते भयम् ॥