सामग्री पर जाएँ

कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा …

विकिसूक्तिः तः

कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते: स्वभावात्। करोमि यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि॥

-श्रीमद्भागवत११.२.३६