सामग्री पर जाएँ

जैनदर्शनसूक्तयः (मदः )

विकिसूक्तिः तः

<Poem> १. ज्ञात्वेति तान् मंदारत्यक्त्वा भवेयुर्निर्मदाः सदा । - श्रावकधर्मप्रदीपः २.५२ २. मदान्धस्य कुतो विवेकः । - ध० श० ७.५३ ३. मदिनां का विवेकिता । - जीवन्धरचम्पूः ३.९

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=जैनदर्शनसूक्तयः_(मदः_)&oldid=12879" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्