वर्गः:जीवन्धरचम्पूः

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

अयं वर्गः जैनदर्शनसूक्तिविषयकः विद्यते ।

"जीवन्धरचम्पूः" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

३८ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितानि ३८ पृष्ठानि सन्ति

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=वर्गः:जीवन्धरचम्पूः&oldid=8745" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः