सामग्री पर जाएँ

जैनदर्शनसूक्तयः (वैराग्यः)

विकिसूक्तिः तः

<Poem> १ न चित्ते विषयासक्ते वैराग्यं स्थातुमप्यलम् । अयोधनहवोत्तप्ते विपतन् विन्दुरम्भसः ॥ - अध्यात्मसारः ५.७ २. वैराग्ये चरतस्तस्य बाधकः को भविष्यति । - वर्धमानचम्पूः ५.२६