वर्गः:अध्यात्मसारः

विकिसूक्तिः तः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

अयं वर्गः अध्यात्मसारविषयकः विद्यते ।

"अध्यात्मसारः" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

२८ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितानि २८ पृष्ठानि सन्ति

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=वर्गः:अध्यात्मसारः&oldid=8765" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः