फलकम्:मुख्यपृष्ठं - Welcome

विकिसूक्तिः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
विकिसूक्तिः
विकिसूक्तिः
कश्चित् स्वतन्त्रः सुभाषितसङ्ग्रहः
सश्रद्धः  यः कोऽपि सम्पादयितुम् अर्हति।

विकिसूक्तौ वः हार्दं स्वागतम्

विकिलोकस्य संस्कृतभाषायाः सुभाषितोद्याने वः हार्दं स्वागतम् । 'विकिसूक्तिः' नाम संस्कृतभाषायाः सुभाषितसमुत्तारणस्य काचित् परियोजना अस्ति । अस्य अभिवृद्ध्यर्थे सम्पादनं समुत्तारणं वा यूयं स्वयमेव कर्तुं शक्नुथ । देवनगरीलिप्याः टङ्कनं (मुद्रलेखनं) कर्तुं साहाय्यकाः सूचनाः अत्र वर्तन्ते ।

सम्प्रति संस्कृतविकिसूक्तौ ४,७२४ पृष्ठानां सङ्ग्रहः विद्यते ।

मङ्गलवासरः, जनवरी ३१, २०२३; समयः- १५:४२ UTC

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=फलकम्:मुख्यपृष्ठं_-_Welcome&oldid=14940" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्